Forsiden

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 

Hurumhavna Båtforening holder ekstraordinært årsmøte tirsdag 21. november kl 1900 på gamle Folkets hus.

 

Agenda:

1.Informasjon om status og fremtid for Hurumhavna og båtplasser på Tofte

2.Vedtak om avvikling av foreningen

3.Vedtak om hvordan avviklingen skal skje

 

Detaljert saksliste er sendt på mail.

 

Se også info i mail til alle medlemmer.

 

Copyright © All Rights Reserved